Project

Deze enquête kadert binnen een ruimer onderzoeksproject rond het meten van welzijn bij ouderen dat gefinancierd wordt door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Antwerpen en het Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Achtergrond

De vergrijzende samenleving brengt grote beleidsuitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we het welzijn van 50-plussers waarborgen en verder verhogen? Beleidsmakers en onderzoekers hebben daarvoor een operationeel meetinstrument nodig dat welzijn kan meten. Vermits welzijn een multidimensionaal concept is, moeten de uitkomsten van de verschillende dimensies tegen elkaar afgeruild worden. Wat is belangrijker voor het welzijn van 50-plussers? Een hoger pensioen of betere gezondheidszorg? Bestaande meetinstrumenten zijn paternalistisch en maken gebruik van gemeenschappelijke afruilwaarden voor alle individuen. Deze meetinstrumenten negeren de mogelijke verschillen in voorkeuren van ouderen over wat belangrijk is in het leven.

Doelstelling van het project

Het eerste doel van dit project is om een multidimensionaal meetinstrument te ontwikkelen zodat welzijn kan gemeten worden met respect voor individuele verschillen in voorkeuren. Uiteraard vereist een dergelijk instrument bijkomende informatie over wat ouderen zelf belangrijk vinden in het leven. Het tweede objectief van dit project is daarom het ontwikkelen van een nieuw survey instrument en het verzamelen van data die ons toelaten om de voorkeuren van ouderen in kaart te brengen. Tot slot zullen we de nieuwe welzijnsmaat toepassen op verschillende beleidsrelevante vraagstukken om, bijvoorbeeld, de “worst-off”  te identificeren en de verdeling van welzijn onder de 50-plussers in kaart te brengen.

De impact van Corona

Als gevolg van Covid-19 en de daarmee gepaarde social distancing maatregelen verandert het leven van vele ouderen op verschillende vlakken (het inkomen van sommige ouderen is verminderd, sommigen zijn ziek geworden of zijn bezorgd om hun gezondheid, en social distancing maatregelen zorgen voor een verminderd persoonlijk contact met vrienden en familie). Een multidimensionaal kader is noodzakelijk om de totale impact hiervan op het welzijn bij ouderen in kaart te brengen. Dit project maakt hiervoor gebruik van een nieuwe multidimensionale welzijnsmaat met respect voor voorkeuren. Op deze manier kunnen we welzijn meten waarbij rekening gehouden wordt met wat zij zelf belangrijk vinden in het leven.