Welke impact heeft het coronavirus op het welzijn van 50-plussers?

Het dagelijkse leven van vele mensen veranderde tijdens de afgelopen periode. Om de impact op het welzijn van 50-plussers in kaart te brengen, voeren we een studie uit in Vlaanderen.

Woont in Vlaanderen en bent u 50 jaar of ouder? Neem dan nu deel aan onze online enquête. De enquête is volledig anoniem en duurt slechts 15 minuten.

 

Klik hieronder op de knop deelnemen om te starten.

Over de enquête

Het invullen van de enquête duurt slechts 15 minuten. 

Thema’s die aanbod zullen komen zijn uw gezondheid, uw sociale contacten, uw (vrije) tijdsbesteding en uw algemeen sociaal en mentaal welbevinden. Daarnaast zal u ook een aantal COVID-19 specifieke vragen krijgen en willen we te weten komen welke levensaspecten voor u belangrijk zijn. 

Waarom deelnemen?

Laat je stem horen en help de wetenschap!

Op basis van de resultaten zullen we de gevolgen van de coronacrisis op het welzijn bij 50-plussers kunnen inschatten en beleidsmakers kunnen informeren en ondersteunen.

Privacy

Het invullen van de vragenlijst gebeurt anoniem en vertrouwelijk. Op deze manier blijft uw privacy volledig gewaarborgd. 

Dit onderzoek volgt de EU-richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en is goedgekeurd door de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

 Deel deze website met familie, vrienden en collega’s en help ons de enquête verder te verspreiden!

Project

De enquête kadert binnen een ruimer onderzoeksproject rond het meten van welzijn bij ouderen dat gefinancierd wordt door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit van Antwerpen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).